Equip

ORGANITZACIÓ

Direcció. Mireia Chalamanch

Marc teòric previ i conducció del Fòrum. Mireya Beryl i Mireia Chalamanch

Responsable imatge i fotografia. XGUIX

Comunicació, coordinació, gestió. VODNIK
             Amb la col·laboració d'Hugo Bloch

Disseny gràfic. Pere Arriaga