PresentacióDe la mateixa manera que en la primera edició, el Fòrum vol oferir un espai de trobada a la comunitat artística que utilitza el cos com a objecte o subjecte artístic: professionals de la dansa, de les arts del moviment i altres disciplines artístiques que treballen entorn del cos. Promovent el diàleg per tal de generar reflexió i estímuls per a la intuïció i la comprensió, i per a la pràctica artística dins del pensament contemporani.

Les activitats del Fòrum ens condueixen cap al diàleg final. Les conferències, sessions de treball, laboratori, exposició de les sessions de treball i finalment el diàleg, permetran compartir perspectives, coneixements i percepcions del temps i nodrir la intuïció artística. Alhora, convida a professionals d’altres àmbits, com la filosofia, la ciència, la medicina o l’antropologia, per tal d’oferir altres visions com a motor de creativitat.